Antony Flew’un tanrı inancındaki değişim


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Kumek

Supervisor: RAHİM ACAR

Abstract:

OZET Son yüzyılın en önemli ateistlerinden olan Antony Flew, 2004 yılında ateizmden teizme geçtiğini açıklamıştır. Bu çalışma, hayatının büyük bir bölümünde ateşli bir ateist olan ünlü bir filozofun, evrenin zekice tasarımına ve dolayısıyla tezime inanmaya başlamasının ilgi çekici hikayesinin incelenmesidir. Tezin birinci bölümünde cevabını aradığımız sorular şunlardır: Ateizm nedir? Ateizmin çeşitleri nelerdir? Tarihsel geçmişi açısından hangi dönemlere ayrılır? Yeni dönem ateistleri kimlerdir? Yeni ateizm nedir? Yeni ateizmin takipçileri kimlerdir? Ateizm karşıtı görüşler nelerdir? Tezin ikinci bölümünde Antony Flew'un Tanrı inancındaki değişim incelenmektedir. Bu bölümde cevabını aradığımız sorular şunlardır: Antony Flew'un ateist dünyadaki önemi neden kaynaklanmaktadır? Flew'un daha önce ateizmi seçmesinin nedenleri neydi? Ateist olduğu dönemde kozmolojik argüman hakkındaki görüşleri neydi? Ateist olduğu dönemde teleolojik argüman hakkındaki görüşleri neydi? Yarım yüzyıllık ateizm savunmasından sonra niçin teizme gecti? Teizme geçişinde Flew'u etkileyen bilimsel gelişmeler nelerdir? Big Bang kozmolojisi nedir? Hasan Ayar kanıtı nedir? İnsanci ilke nedir? Değişim sonrası Flew'un temel görüşleri nelerdir? Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet hakkındaki görüşleri nelerdir? SUMMARY One of the most important atheist was Antony Flew in this century. But in 2004 he changed his mind and converted to theism from atheism. This is a fascinating account of how a distinguished philosopher who was a popular atheist for most of his life came to believe in the intelligent design of the universe and theism. Answer questions in the first chapter of the thesis we are: What is atheism? What are the kind of atheism? What period is devided into atheism? Who are the new era atheists? What is the new atheism? Who are the advocates of the new atheism? In the second chapter of the thesis is examined changes in beliefs Flew's God. Answer questions in the second chapter of the thesis we are: Why is Antony Flew important in the atheist world? What was the cause of atheism select? What was his thinking abaout the cosmological argument before theism? What was his thinking about the theological argument before theism? After half a century defending atheism, why he converted theism? What are the scientific advances that affect Flew? What is Big Bang? What is Fine Tuning? What is Anthropic Principle? What are the changes based on his opinions? What are his opinions about Christianity, Judaism and Islam?