Workforce planning for seasonal demands


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: English

Student: YONCA ERDEM

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

MEVSİMSEL TALEPLERE GÖRE İŞGÜCÜ PLANLAMASI İşletmeler mal ve hizmet üretebilmek için girdi olarak işgücü, sermaye, doğal kaynaklar gibi çeşitli üretim faktörlerini kullanmaktadırlar. Üretim alanında işgücü kullanımı önemli bir maliyet unsuru olarak yer almaktadır. Dolayısıyla üretim yapan şirketler bu maliyetlerin azaltılması ile toplam üretim maliyetlerinde önemli iyileştirmeler yapabilmektedir. Toplu üretim planlamada genellikle yarı zamanlı ya da tam zamanlı işçiler kullanılmaktadır. Gerektiğinde fazla mesai de içeren çalışma planları yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında işgücü faktörü dikkate alınmaktadır. Bir üretim yerine ait, toplu üretim planlama problemi ile ilgilenilmiştir. Üretim yapılan firmada fazla mesai tanımı bulunan hem tam zamanlı hem de talep değişkenliğine bağlı olarak mevsimsel işçiler çalıştırılmaktadır. Firma kısıtlarına göre mevsimsel işçilerin alımı ile ya yeni bir üretim hattı açılarak ya da yeni bir vardiya açılarak üretim kapasitesi artırılmaktadır. Yine firma kısıtlarına göre, aynı yıl içerisinde vardiya sayısındaki değişim yönünün (artış veya azalış) belirli bir kurala göre olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak taleplerin önceden belirlendiği varsayılmaktadır. Bu tez çalışmasında, ilgili firmanın üretim problemine ait matematiksel model kurulmuş ve IBM’in geliştirmiş olduğu ILOG CPLEX Studio Academic Research 12.2 programı ile çözülmüştür. Elde edilen sonuçların firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olduğu görülmüştür. ABSTRACT WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS Enterprises need some production factors such as labor, capital and natural resources to produce goods and services. These inputs are very important in production. Since the Labor input is an important cost factor in production, minimization of this cost can make significant improvements in total production cost. In aggregate production planning usually part time or full- time workers are used. If necessary, overtime including working plan is made. In this study, the labor factor is taken into account. Aggregate production planning problem that belongs to a production company is our interest. The production company includes full time workers, but seasonal workers are employed because of the variety of seasonal demands. Production capacity is increased with seasonal workers by opening new production line or shift. There are some constraints related to intake seasonal workers and opening new shift. According to the constraints of firms, the direction of change in the number of shifts in the same year (increase or decrease) must comply with certain rules. The seasonal demands for products were predicted. In addition, an optimization problem with various constraints is in question. In this thesis a mathematical model of the production problem is developed in order to the firm’s objectives, and then solved with ILOG CPLEX Studio Academic Research 12.2. The obtained results were found to be good to meet the objectives.