Bacteroıdes Fragılıs Grubu Bakterilerde Karbapenem ve 5-Nitroimidazol Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Uzunkaya

Consultant: NURVER ÜLGER