Büyük Ortadoğu Projesinin Türkiye'nin Ortadoğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik ilişkilerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Student: ULAŞ İNCİ

Consultant: JALE ÇOKGEZEN