Geçiş toplumunda dinî hayat: Göynük örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE ÇETİNKAYA USTA

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

Araştırmamız din olgusunun toplumsal yapı ile karşılıklı etkileşiminin incelendiği bir din sosyolojisi çalışması örneğidir. ABSTRACT This research is an example of a sociological study of religion which examines the interaction between social structure and religiosity.