Türkiye'de türev piyasası araçlarının vergilendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yasin Selvi

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Finansal sistemde yaşanan hızlı gelişim ve değişimler döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal riskleri de beraberinde getirmiştir. Yatırımcılar ise bu risklerden korunmak amacıyla türev ürünlere yönelerek bunların ileri derece de gelişmesine katkı sağlamışlardır. Bu ürünlerin yaygın şekilde kullanılmaya başlanılması, bunlardan elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirilmesi gerektiği problemini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, temel türev ürünler hakkında genel bilgiler ve bunlara ilişkin hukuki düzenlemeler ile bunların ülkemiz mevzuatındaki yerine değinilerek bu ürünlerden elde edilecek olan gelirlerin nasıl vergilendirilmesi gerektiğine dair soruların cevapları açıklanmaya çalışılmıştır. -------------------- The rapid developments and changes in the financial system brought about financial risks such as exchange rate and interest rate. In order to avoid these risks, investors have turned to derivative products and contributed to their further development. The widespread use of these products has led to the problem of how to derive income from these products. In this study, general information about basic derivative products and their legal regulations and their place in the legislation of our country are tried to be explained and the answers to the questions about how to tax the revenues to be obtained from these products are tried to be explained.