Bali’ nin Bahru’ n- naşayih’ i giriş- transkripsiyonlu metin- dizin


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Dilek Birlik

Abstract:

Bu çalışma,15. yüzyılda Bâlî tarafından Farsçadan tercüme edilen Baqru'n-Naşayih adlı eser üzerinde oluşturulmuştur. Eser, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde 2303 numara ile kayıtlıdır. Nasihatname türünde yazılan eser, 15 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde, belirlenen bir konu üzerinde nasihatler verilmiştir. Bu çalışma üç bölümden ibarettir: Giriş, Transkripsiyonlu Metin ve Dizin. Giriş bölümünde Baqru'n-Na~