Proteom analizi ile fare karaciğer dokusu proteinlerinde 7,8 - dihidroksi - 3- (4-metilfenil) kumarinin neden olabileceği değişikliklerin saptanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Volkan Altay

Consultant: AYŞE OGAN

Abstract:

PROTEOM ANALİZİ İLE FARE KARACİĞER DOKUSU PROTEİNLERİNDE 7,8-DİHİDROKSİ-3-(4-METİLFENİL) KUMARİNİN NEDEN OLABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI Flavonoid sınıfı bileşiklerden olan kumarinler, antikoagülan etkilerinin yanısıra bilinen kolesterol düşürücü özellikleri nedeni ile de önemlidir. Bu çalışmada, Bölümümüz Organik Kimya Anabilimdalınca sentezlenen ve kolesterol düşürücü etkisi olduğu daha önceki çalışmalarımızda saptanan 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarinin, hiperlipidemi oluşturulmuş serum kolesterol düzeyi yüksek sıçan karaciğer proteinleri üzerindeki etkisi, proteom tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Hiperlipidemi oluşturulmuş Sprague-Dawley türü sıçana 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin uygulanmış ve karaciğer dokusu çıkarılmıştır. Kontrol olarak, ilaç uygulanmamış hiperlipidemik serum kolesterol düzeyi yüksek aynı tür sıçan karaciğer dokusu kullanılmıştır. İki boyutlu elektroforez işlemi sonucunda sıçan karaciğer protein profilinin pI: 5,5-9 aralığında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Molekül ağırlığı olarak da en büyük yoğunluğun 25-30 kDa bölgesinde olduğu saptanmıştır. Kullandığımız PDQuest görüntüleme sistemi yardımı ile 1358 spot belirlenmiştir. Bunların içinde farklılık gösteren 14 tanesinin MALDI-Tof analizi yapılarak Matrix-Science protein veri tabanı ile karşılaştırılmış, molekül ağırlıkları ve pI değerleri saptanmıştır. Proteomik analizlerle elde edilen bu bilgiler kolesterol düşürücü ilaçların etkisinin anlaşılmasında yararlı olabilecektir. ABSTRACT DETERMINATION OF POSSIBLE CHANGES IN THE PROTEINS OF RAT LIVER TISSUE INDUCED WITH 7,8-DIHYDROXY-3-(4-METHYLPHENIL) COUMARIN BY PROTEOM ANALYSIS Coumarins, are a class of compounds called flavonoids, which are significant not only for their anticoagulant effect but also for their cholesterol lowering effect. In this study, the effect of 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenil) coumarin, which was synthesized by Organic Chemistry Division of our department and its cholesterol lowering effect was proven in our previous studies, on the liver proteins of hyperlipidemic Sprague-Dawley rat by proteom analysis. We investigated the effect of 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenil) coumarin on the protein profiles of the liver tissues of hyperlipidemic Sprague-Dawley rat by proteom analysis. 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenil) coumarin was administrated orally to hyperlipidemic induced Sprague-Dawley rat with high serum cholesterol level. As control hyperlipidemia induced with high serum cholesterol level same strain rat liver was used. The 2D PAGE revealed that the liver protein profile was intensified in the range pI: 5,5-9, on the other hand the heavies molecular weight occured in the range 25-30 kDa. The PDQuest scanning and projection program displayed 1358 spots. After analysis the credible proteins number is 14. These proteins were excised and identified by MALDI-Tof analysis and compared to Matrix-Science protein data base. Their molecular weights and pI values are determined. These collected data will be of assistance in understanding the mechanismes of cholesterol lowering effect of 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenil) coumarin.