Yayın içi video reklamcılığına yönelik bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gizem Güzel

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımızın her alanında bulunması ile birlikte reklam ve reklamcılık kavramları da farklı bir boyut kazanmıştır. İnternet ve dijitalleşme ile; bilgiye, hizmete, kişilere kolay erişilebilir olma durumu interneti en çok tercih edilen reklam mecrası haline getirmiştir. İnsanların internette zaman geçirme sürelerindeki artış ve yeni medya uygulamaları, reklam verenleri internet reklam mecralarını kullanmaya yöneltmiştir. Önceki dönemlerde tüketiciler interneti reklamlardan kaçış noktası olarak görüyorken günümüzde bu durum mümkün değildir. Bu çalışmada ise reklamcılar tarafından sıkça kullanılan yayın içi video reklamlar incelenmiştir. Odak grup görüşmesi sonucunda yayın içi video reklamcılığına yönelik eğilim ve görüşlere yer verilmiştir. -------------------- Advertisement and advertising concepts have gained a different meaning with the developments in technology and Internet having a place in every part of our lives. With Internet and digitalization; information, services and people being easy to be reached made Internet most preferred advertising media. The time people spent on Internet is increasing and we experience new media applications and as a result of these situations advertisers mostly prefer Internet advertising media. Before, Internet was a place for the ones who don’t want to see advertisement but now it is impossible to escape from advertisements. This study focuses on in stream video advertising, being used by advertisers more. You can find the trends and views for in stream video advertising based on focus group interviews.