Bankacılıkta risk yönetimi ve operasyonel risk


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: SEMİH ŞAHİN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE OPERASYONEL RİSK Son yıllarda finansal piyasaların gelişimi ile bankalardaki sistemler daha karmaşık bir hal almıştır. Finansal piyasaların en büyük aktörlerinden biri olan bankalar, bu gelişmelerden önemli derecede etkilenmektedir. Meydana gelen bu gelişmeler çeşitli fırsatların ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda bir takım tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bunun sonucunda bankalar her geçen gün farklı türde ve yoğunlukta risklerle karşılaşmaktadır. Bankaların karşılaştıkları en eski risk türü “Operasyonel risk” olarak bilinmektedir. Son yıllarda bankalar açısından operasyonel riskin öneminin arttığı, özellikle finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde çok sayıda bankanın operasyonel riskin neden olduğu büyük boyutta zararlara maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, risk kavramı, bankalarda risk yönetimi ve risk ölçüm ve yönetim metotları ile özellikle mevcut düzenlemeler ve gelişmeler altında uygulanması gereken operasyonel risk ölçüm ve yönetim metotları hakkında bilgi vermek ve neticesinde operasyonel risklerin önlenmesi için önerilerde bulunmaktır. ABSTRACT THE MANAGEMENT OF BANKING RISK AND OPERATIONAL RISK In recent years, bank systems got more complex by the development of the financial markets. Banks, which are the one of the big actors on financial markets, are significantly effected by these developments. Although these developments provide some opportunities, they cause some problems, so banks have to face different kind and density risk every passing day. The oldest type of risk for banks is known as “operational risk.” In recent years, the importance of operational risk, for the banks, is increased and many banks are seriously damaged by the operational risk in the result of develeopment in financial market. The target of this working is to give information about concept of operational risks, risk management of banks, measuring risks and methods of management, and also how to apply measuring operational risks and management methods in current regulations and, to give suggestions for prevent the operational risk.