Türkiye-İMF ilişkilerinin döviz kuru politikaları çerçevesinde analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN KARAGEDİK

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Ülkeler arası ticari ilişkilerin ve sanayileşmenin kazandığı önem bu faaliyetleri düzenleyecek uluslararası para sistemini gerekli kılmıştır. Uygulanan ilk düzenli para sistemi "Altın Para Dönemi" sistemi olmuş ve bu sisteme I. Dünya Savaşı'nda ara verilmesine rağmen Büyük Dünya Bunalımı'na kadar uygulanmıştır. Bu dönemden sonra başlayan "Buhran Dönemi" 1944 yılında yapılan Bretton Woods Konferansı'na kadar devam etmiştir. Bu konferans neticesinde kurulan IMF, uluslararası para sisteminden sorumlu kuruluş haline gelmiş, uygulanan bu sistemde "Bretton Woods Sistemi" adını almıştır. Bu sistem 1973 yılında son bulsada IMF görevlerinde meydana gelen değişikliklerle varlığını sürdürmeye devam ettirmiştir. Günümüzde varlığı ve politikaları çok tartışılan IMF yeni uygulanan Karma Sistemde uluslararası para sistemine yön veren kuruluş olma özelliğindedir. Türkiye, IMF ile 1947'de üye olarak tanışmış, geçen 56 yıl içersinde sıkı ilişkiler içersinde olmuştur. Bu çalışmada Türkiye ile IMF ilişkileri döviz kuru politikaları çerçevesinde anlatılmaya çalışılmıştır. When commercial relations and industrialization have started to be important it caused to be created international monetary system. "Golden Money System" was the first applied system. This system was used until the world's economical crisis in 1929. The crisis period lasted until Bretton Woods Conference in 1944. The end of the conference IMF was established. IMF's duty is responsibility of international monetary system. This system was called "Bretton Woods System". Althought this system was left in 1973, IMF has maintained its existence. IMF has led international monetary system in new mixed system but recently there are some discussion about its existence and policy. Turkey and IMF met in 1947 and Turkey become member of IMF. During this 56 years Turkey and IMF have had close relation. In this study Turkey and IMF's relation on exchange rate policy are tried to explain.