A knowledge based assistant system for CMMI (capability maturity model integration) implementations


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Industrial Engineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: English

Student: NİLGÜN GÖZBAY

Consultant: Ercan Öztemel

Abstract:

CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION-ENTEGRE YETENEK OLGUNLUK MODELİ) UYGULAMALARI İÇİN BİLGİ TABANLI YARDIMCI SİSTEM Her geçen gün programlama sistemlerinin çok dinamik belirsiz durumlarda daha karmaşık olması gibi yazılım projelerinin oluşturulması ve yönetilmesi de daha önemli hale gelmektedir. Bu karmaşıklık neticesinde, süreç odaklı kalite yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Proje yönetimini kolaylaştırmak ve geliştirilen yazılımların kalitesini güvence altına almak için CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) standartları ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak CMMI sistemlerinin anlaşılması, kavranması ve uygulama pratiklerinin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi önemli bir bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Kurumlar genel olarak bu bilgi ve deneyimi bazı durumlarda çok maliyetli olarak danışmanlık yolu ile almaktadırlar. Piyasada CMMI uygulamalarına yardımcı olmak için kullanılan bilgisayar tabanlı programlar kişisel karara dayalıdır. Bu sebeple bulunan sonuçlar gerçeği yansıtmayabilir. Bu nedenlerle bu çalışmada CMMI uygulamalarını desteklemek ve olası açıkları ortaya çıkartmak amacı ile “CMMI Asistanı” adı verilen bir bilgi tabanlı sistem geliştirilmiştir. Bu tezde CMMI Asistanı’nın olgunluk düzeyi 2 için iki vaka çalışması verilmektedir. Özellikle, Konfigürasyon Yönetimi süreç alanındaki uygulama üzerine odaklanılmıştır. Ancak önerilen yaklaşım CMMI olgunluk düzeyi 3, 4 ve 5 için de uygulanabilir. Bu tez çalışması için önerilen yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermek için “CMMI for Development” modeli ve basamaklı gösterim şekli kullanıldığını belirtmekte fayda vardır. ABSTRACT A KNOWLEDGE BASED ASISTANT SYSTEM FOR CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION) IMPLEMENTATIONS Building and managing the software projects is becoming more important than ever before as computing systems are becoming more complex in very dynamic uncertain situation. Due to this complexity, process focused quality approach gains importance. Capability Maturity Model Integration (CMMI) standards and implementation practices were invented to simplify the project management and to assure expected quality of software developed. But realizing the CMMI systems, building and monitoring the implementation practices require an extensive knowledge and experience. Organizations receive these knowledge and experience through consultants which may become too costly in some cases. The computer-based programs on the market that are used to help CMMI implementation are based on personal judgment. So, the obtained results may not reflect the truth. In order to facilitate easy and effective implementation, a knowledge-based system for supporting CMMI implementations and assessing the possible gaps called CMMI Assistant is developed in this study. Two case studies of CMMI Assistant for maturity level (ML) 2 are provided in this thesis. Especially, the application for Configuration Management (CM) process area is introduced in detail. However, suggested approach can be applied for also CMMI ML3, 4 and 5. Note that, only CMMI for Development V.1.2 model and staged representation is taken into account in this study in order to show the applicability of the proposed approach.