Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Kultur University, Instıtute Of Graduate Studıes And Research, EĞİTİM BİLİMLERİ, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ÇETİN

Consultant: Ali Özdemir