Gayrimenkul finansmanında katılım bankacılığının rolü: Elbirliği modeli


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Banking, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLŞAH DOĞAN KURT

Consultant: Mustafa Okur

Abstract:

Bu çalışmada, faizsiz bir gayrimenkul finansman yöntemi olan elbirliği modeli ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Katılım bankaları, gayrimenkul finansman sektöründe yeterli paya sahip değildir. Artan maliyetler ve rekabet güçlüğü katılım bankaları için gayrimenkul finansmanını cazip kılmamaktadır. Çalışmanın uygulama bölümde, katılım bankalarının gayrimenkul finansman yöntemi ile elbirliği modeli karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak katılım bankalarının elbirliği modeli ile gayrimenkul finansmanı sağlamalarının klasik yöntemlere göre daha avantajlı olduğu saptanmıştır. Katılım bankasının klasik yöntemlerle 10 yıl vadeli, 100.000 TL gayrimenkul finansmanı sağlamasının vade sonundaki getirisi 137.224,15 TL olarak hesaplanmıştır. Katılım bankasının elbirliği yöntemlerinden biri olan peşinatsız çekilişli yöntem ile 10 yıl vadeli 100,000 TL gayrimenkul finansmanı sağlamasının vade sonundaki getirisi 2.884.152,78 TL olarak hesaplanmıştır. Katılım bankasının elbirliği yöntemlerinden biri olan peşinatlı çekilişli yöntem ile 10 yıl vadeli 100,000 TL gayrimenkul finansmanı sağlamasının vade sonundaki getirisi 4.118.868,51 TL olarak hesaplanmıştır. Katılım bankasının elbirliği yöntemlerinden biri olan vade ortası teslim yöntemi ile 10 yıl vadeli 100,000 TL gayrimenkul finansmanı sağlamasının vade sonundaki getirisi 3.598.672,49 TL olarak hesaplanmıştır. Katılım bankasının elbirliği yöntemlerinden karma bir yöntem oluşturularak peşinat verilmeden vade ortası teslim ile 10 yıl vadeli 100,000 TL gayrimenkul finansmanı sağlamasının vade sonundaki getirisi 796.200,44 TL olarak hesaplanmıştır. -------------------- In this study, the cooperation model, which is an interest-free real estate financing method, is examined in detail. Participation banks do not have sufficient share in real estate finance sector. Increasing costs and competitive difficulties do not make real estate financing charming for participation banks. In the application part of the study, the real estate financing method of participation banks is compared with the cooperation model. As a result, it is determined that providing of real estate financing with the cooperation model is more advantageous than classical methods for participation banks. The return of the participation bank to provide real estate financing amounting to 100.000 Turkish Liras with 10 years forward by classical methods is calculated as 137.224,15 Turkish Liras at the end of the term. The return of the participation bank to provide real estate financing amounting to 100.000 Turkish Liras with 10 years forward by without down payment method, which is one of the cooperation methods, is calculated as 2.884.152,78 Turkish Liras at the end of the term. The return of the participation bank to provide real estate financing amounting to 100.000 Turkish Liras with 10 years forward by down payment method, which is one of the cooperation methods, is calculated as 4.118.868,51 Turkish Liras at the end of the term. The return of the participation bank to provide real estate financing amounting to 100.000 Turkish Liras with 10 years forward by mid-term delivery method, which is one of the cooperation methods, is calculated as 3.598.672.49 Turkish Liras at the end of the term. The return of the participation bank to provide real estate financing amounting to 100.000 Turkish Liras with 10 years forward by creating a mixed method with the mid-term delivery without the down payment, is calculated as 796.200,44 Turkish Liras at the end of the term.