Mobil bankacılık ve Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Banking, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: BİLAL KOÇ

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

Bankacılık alternatif dağıtım kanallarından biri olan mobil bankacılık en hızlı gelişim gösteren kanal olmuştur. Mobil bankacılığın öncesi ve günümüzde Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Belirlen kapsam içinde şubesiz bankacılık kanalları araştırılmış ve mobil bankacılığın diğer ülkelerdeki durumu incelenmiştir. Amerika'daki mobil bankacılık ve BRIC ülkelerindeki mobil bankacılık uygulamaları araştırılmıştır. Mobil bankacılık hizmet kalite unsurları için yapılan literatür araştırması sonucunda elde edilen kalite faktörlerine göre Türkiye'de sunulan mobil bankacılık uygulamaları değerlendirilmiştir. Bankacılık aktif büyüklük rakamına göre ilk üç sırada yer alan bankalara ait mobil bankacılık uygulamaları için kalite faktörlerine göre değerlendirme yapılmıştır. Bankalar Birliği ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından yayınlanan bankacılık ve mobil iletişim kanalı verileri birleştirilip, istatiski araştırmalar yapılmıştır. Bankacılık ürün hacimleri ile mobil kanal verileri arasındaki ilişki açıklanmıştır. Mobil bankacılığın güncel durumu SWOT analizi yöntemi ile de incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye'deki mobil bankacılık uygulamalarının durumu ve geleceği konusunda bilgi verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mobil Bankacılık, Şubesiz Bankacılık, Elektronik Bankacılık. ABSTRACT The mobile banking which is one of the alternative banking distribution channel is steeply developed channel. The scope of study consists of previous of mobile banking and evaluation of current applications in Turkey. Branchless banking channels were researched and situation of mobile banking in other countries were reviewed in the defined scope. The mobile banking applications in USA and BRIC countries were researched. The mobile banking applications in Turkey were evaluated according to quality factors in mobile banking service which is achieved after literature research. The mobile applications of banking which are at the top three in volume of assets are evaluated according to quality factors. The banking and mobile communication channel data which is presented by Information and Communications Technologies Authority and The Banks Association of Turkey was consolidated and researched statistically. The relation between banking products volume and mobile communication channel data was demonstrated. The current situation of mobile banking was also demonstrated with SWOT analysis. At the result of the analysis, the info was presented about current situation and next of mobile banking applications. Key Words: Mobile Banking, Branchless Banking, Electronic Banking.