İşletmelerde devir ve birleşme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKÇE CEYLAN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

İŞLETMELERDE DEVİR VE BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Teknolojide yaşanan gelişmeler; mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımına ve rekabet artışına neden olmuştur. Uluslararası üne sahip işletmeler, Türk işletmeleri ile de işbirliği yaparak birlikte ürettikleri mal veya hizmetleri uluslararası piyasalara sunmaya başlamışlardır. Bu gelişmelerin yaşandığı piyasalarda işletmelerin büyümeleri de kaçınılmaz olmuştur. İşletmelerin büyümeleri iki türlü mümkün olmaktadır. Birincisi genellikle işletmelerin daha çok tercih ettiği içsel büyümedir. Ancak bir süre sonra içsel büyüme bir alternatif olmaktan çıkmaktadır. Bu aşamada dışsal büyüme, başka bir deyişle birleşme alternatifi devreye girmektedir. Türk Ticaret Kanunu’na göre iki veya daha çok işletmenin bir araya gelerek tek bir işletme çatısı altında toplanmasına birleşme denilmektedir. Buna göre işletmeler iki şekilde birleşme işlemi gerçekleştirebilirler. Bunlardan ilki yeni bir işletme kurmak, ikincisi devralma yoluyla birleşmektir. Türk Ticaret Kanunu’na göre şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır ve bunların birleşme işlemleri bazı kurallara bağlanmaktadır. Birleşme sözleşmesinin yazılı olarak hazırlanması, karara bağlanması ve noterden onaylanması, Ticaret Sicili Gazetesinde bilançoların ilan edilmesi yoluyla üçüncü şahıslara duyurulması vb. işlemlerin yerine getirilmesi ile birleşme işlemleri tamamlanmış olur. ABSTRACT THE TRANSFER AND INCORPORATION PROCEDURE AT MANAGEMENTS AND IT’S ACCOUNTANCY The improvement at technology caused the competition and free circulation of property, employment and fund. The famous international managements associated with Turkish managements and they launched their products to International markets. The managements at this growth grew up faster. This growth consists of two types. First, is the growth inside and most preferable type. But after a while it doesn’t bring any alternatives. At this process, the external growth, in other words association becomes alternative. According to Turkish Trade Law; the association is the assemble of two or more management at one framework. According to this law the managements can get together with two types. First is to float a new company and the second is to associate with taking over another management. According to Turkish Trade Law; companies divide into types like personal and capital and their association has connected to rules. The association begins with the process like, preparation of the association contract, the resolve and the notarize, the announcement of the financial statement at the Trade Registration Journal.