Uçak kabin basınçlandırma eğitim seti geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CAN URASLI

Supervisor: Hayriye Korkmaz

Abstract:

Havacılık sektöründeki firmalar; uçak teknisyeni alımlarının büyük bir çoğunluğunu, yetkili otorite tarafından akredite olmuş okulların mezun öğrencileri arasından yapmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de Uçak bakım teknisyenliği ve uçak teknolojileri alanlarında eğitim veren kurumların çok azı yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınmaktadır. Tanınan okul olma şartlarından biri; eğitim kurumunun Sivil Havacılık Yönergesi-147 Tanınan Okul “Kalifiye Elemanlardan Yapabilmesi Beklenen İşlemler” tablosunda yer alan yapılması gereken görevler için gerekli olan uçak donanımlarına sahip olmasıdır. İşin niteliğine göre gerçek uçak parçaları, uçağın tamamı ya da sentetik eğitim araçları, uçak donanımı olarak kullanılabilmektedir. Ancak mevcut sentetik eğitim araçlarının modern yolcu uçak sistemleriyle örtüşmemesi ve konu ile alakalı literatürde benzer tez veya makale çalışmalarına da rastlanılmaması; bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur. Bu tez çalışması kapsamında tanınan okul görevlerinden 6 tanesinin gerçekleştirilebileceği “Kabin Basınçlandırma Eğitim Seti” adı altında bir düzenek tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Eğitim Setinde iki kabin, komprasör, vakum jeneratörü, basınç sensörleri, analog göstergeler, basınçlandırma sistemi valfleri, yolcu servis ünitesi gibi birimler yer almaktadır. Ayrıca kontrolör, kontrol paneli ve sayısal göstergeden oluşan bir kullanıcı arabirimi de tasarlanıp üretilmiştir. Eğitim seti ve dökümanları; yetkili otorite tarafından tanınan okulların öğretmenlerine ve Part 145 Onaylı Bakım Kuruluşlarında görev yapan B1.1 Lisanslı Teknisyenlere sunularak görüş istenmiştir. Geri bildirimlerle sistemin modern yolcu uçak sistemleriyle uyuştuğu onaylanmıştır. Türkçe dökümanın, Sivil Havacılık Yönergesi-66 Temel Bilgi Gereklilikleri’ni karşıladığı tespit edilmiştir. Bu geri bildirimler sonrasında Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı öğrencileriyle eğitim seti üzerinde uygulamalar yapılmıştır. Oluşturulan yapay hata durumları sisteme eklenerek; geliştirilen set üzerinde yapılan uygulamaların öğrenciye katkıları incelenmiştir. -------------------- Generally, companies in the aviation sector are recruiting aircraft technicians from graduates of schools which are accredited by the competent authority. Very few of the educational institutions in the field of aircraft maintenance technician and aircraft technology are recognized by Directorate General of Civil Aviation which is the competent authority in Turkey. One of the requirements to be a recognized school is the educational institution has the necessary aircraft equipment to perform the tasks which are given in the table of "Expected Tasks to be performed by Qualified Personnel" in Civil Aviation Directive-147 Recognized School. According to the task to be perform; real aircraft parts, whole aircraft or synthetic training tools can be used as aircraft equipment. One of the two motivations of this study is there isn’t any similar thesis or article studies are found in Turkish and foreign literature and the second one is existing synthetic training tools are not compatible with modern passenger aircraft systems. In this thesis; a mechanism named "Cabin Pressurization Training Set", in which 6 of the recognized school tasks can be performed, has been designed and developed. The training set includes a compressor, vacuum generator, pressure sensors, analogue displays, pressurization system valves, passenger service unit and two cabins. In addition, a control interface which consist of controller, user control panel and digital display, have also been designed and developed. Training set was presented some of the B1.1 Licensed Technicians of Part 145 Maintenance Center, and to the teachers of the recognized school and then asked them to criticize. Depending on the comments, it has been confirmed that the training device is a similitude of modern passenger aircraft systems. The Turkish document was found to contain the Civil Aviation Directive-66 Basic Information Requirements. Following these feedbacks, tasks were performed by Bağcılar Vocational and Technical High School Aircraft Maintenance Area Students. Attainments were determined with the error cases which are added to training set when the students were performing tasks.