Okul büyüklüğünün kalite, verim ve öğrenci başarısına etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: YERTEN KALFA

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bir okulda egitim gören ögrenci sayısına baglı olarak okulun müfredatı uygulama kalitesi, donanımın kalitesi, okulun yıllık giderleri, akademik basarı, ögrenci ve ögretmen tutumları, atılmalar, aktiviteler, güvenlik, veli katılımı, yönetim kalitesi ve benzerî bir çok önemli faktör degisiklige ugrar. Dolayısıyla gerek okulun verimi, gerekse ögrencinin basarısı ve egitimin kalitesini belirleyen temel etkenlerden biri okulun büyüklügü olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu noktada okul büyüklügü ve kalite verim ve ögrenci basarısı hakkında konusulmasına ragmen, Türkiye’de simdiye dek bu konu hakkında kapsamlı bir çalısma yapılmamıstır. Bu çalısma, okul büyüklügü kavramı ve ilkögretim okullarında kalite, verim ve ögrenci basarısı durumunu göstermek için yapılmıstır. Bu arastırmada ölçek kullanılmamıs, 71 resmî ve 11 özel okul ile 5 ilçede çalısma yapılmıstır. Çalısma tarama düzeyinde yapılmıs ve Avrupa Birligi kalite kriterlerine baglı olarak kalite, verim ve ögrenci basarısını ölçen sorular gelistirilmistir. Arastırma kapsamında kullanılan tarama listesinden elde edilen sonuçlar, arastırmacının beklentileri dogrultusunda kategorize edilmis ve bu kategorilere iliskin frekans ve yüzdelik dagılım elde edilmistir. Daha sonra tarama listesinden sorulan sorulara verilen yanıtlar, kalite, verim ve ögrenci basarısı adı altında gruplandırılmıs, puanlanmıs ve her okul kalite, verim ve ögrenci basarısı toplam degerleri açısından degerlendirilmistir. Bu degerlendirmede 100’lük puan sistemi kullanılmıstır. Yüzdelik puanların birinci ve üçüncü çeyrek degerleri temel alınarak kalite toplam düzeyleri yüksek, orta ve düsük kaliteli okullar olarak kategorize edilmistir. Sahip oldukları çesitli sosyo-ekonomik özellikler dogrultusunda, okulların kalite toplam degerlerinin farklılasıp farklılasmadıgını arastırmak üzere nanparametrik bir teknik olan Benferonni düzeltmesiyle klasik Mann-Whitney “U” testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda okul büyüklügü ile ilkögretim okullarının kalite verim ve ögrenci basarısı arasında anlamlı farklılıklar oldugu görülmüstür. ABSTRACT A number of factors of substantial significance, such as implementation quality of curriculum, quality of hardware, school’s annual expenses, academic achievement, attitude of student and teacher, social activities, security, parent involvement, quality of administration, suffer changes depending on the number of student enrollment of a school. Consequently, the fundamental factor that affects student achievement or quality of education is school size. Even though, effects of school size on quality, productivity and student achievement are being uttered, no comprehensive study relating to this issue has been, so far, conducted in Turkey. This study has been done to reveal the relation between school size and quality, productivity and students achievement. No scale has been used in this research. The study has been carried out in 71 public and 11 private schools in 5 districts. Study has been conducted on research level and questions evaluating quality, productivity and student achievement compared with school size have been worked out. Results obtained from questionnaire used within the scope of this research have been categorized according to expectations of the researcher. Frequency and percentage distribution concerning with these categories have been obtained. Afterwards, answers given to questions have been classified and graded as quality, productivity and student achievement. Each school has been assessed in terms of total value of quality, productivity and student achievement. The evaluation criterion has been 100-point system. Classic Mann-Whitney “U” test and Kruskal Wallis test have been utilised along with Benferonni correction that is a nonparametric technique in order to find out whether there is any difference on total quality of the schools by considering socio-economic properties that they have. In consequence of the research, it has been observed that there is a significant relationship between school size and quality, productivity and student achievement.