Elmalılı’nın ‘Hak Dini Kuran Dili’ isimli tefsirinde sureler arası tenasüb ve insicam


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Yıldıran Yalçın

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

ABSTRACT MASTER THESIS THE HARMONY AND COHERENCE (TANASUB AND INSIJAM) BETWEEN THE SURAS AS EXPLAINED IN "HAK DİNİ KUR'AN DİLİ" Yıldıran YALÇIN Supervisor: Prof. Dr. Ömer ÇELİK Jury: Prof. Dr. Ömer ÇELİK Prof. Dr. Abdulaziz HATİP Doç. Dr. İsmail TAŞPINAR The Qur’an is the final divine revelation with its own special structure. Many disciplines were formed in order to understand this divine message better. The discipline of “Munasabatul Qur’an” studies the importance of syntax and sequence in the Qur’an. This thesis focuses on how the discipline of Munasabatul Qur’an is used in the tafseer “Hak Dini Kur’an Dili” by Hamdi Yazır of Elmalı. Particularly, the commentaries of Yazır througout the tafseer on the relation between the suras are evaluated. This thesis, which tries to show the wisdom in the order of the suras aims to prove how the Qur’an forms a harmonies whole from the beginning to the end. YÜKSEK LİSANS TEZİ "HAK DİNİ KUR'ÂN DİLİ" TEFSİRİNDE SÛRELER ARASI TENÂSÜB VE İNSİCAM Yıldıran YALÇIN Danışman: Prof. Dr. Ömer ÇELİK Jüri: Prof. Dr. Ömer ÇELİK Prof. Dr. Abdulaziz HATİP Doç. Dr. İsmail TAŞPINAR Kur’ân, kendine has yapısıyla semâvî kitaplardan biri ve onların en sonuncusudur. Bu semâvî kitabın mesajını daha iyi anlayabilmek için birçok ilim dalı teşekkül etmiştir. Kur’ân’ın sahip olduğu nazmındaki incelikler de Münâsebâtü’l-Kur’ân ilmi ile ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızda Münâsebâtü'l-Kur'ân ilminin ve sureler arası münâsebetin Hak Dini Kur’ân Dili'nde nasıl işlendiğini incelemeye çalıştık. Bütün sureleri sırasıyla göstererek Elmalılı'nın sureler arası münâsebet konusundaki yaklaşımlarını ele aldık. Kur’ân'ın tertibindeki incelikleri konu edinen bu çalışma, onun baştan sona bütünlük arz eden yapısını göstermeye yöneliktir.