Rasyonalite kavramına deneysel ve davranışsal iktisat bağlamında yeni bir bakış açısı:"nöroiktisat"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Student: BİLLUR ŞENİĞNE

Consultant: NURDAN ASLAN