Generating data base about activity times of contruction project


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: English

Student: Emin Başar Baylan

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

İnşaat mühendisliği projelerinin planlanmasında yaşanan en büyük sorunlardan birisi zaman parametresine göre yapılan çizelgelemenin verimsizliğidir. Bu tez çalışmasının amacı bu problemin giderilmesi yolunda bir fikir vermektir. Bu çalışmanın kaynak taraması kısmında; genel proje yönetimi, inşaat projeleri yönetimi, kullanılacak yöneylem araştırması ve istatistik konuları incelenmiş ve ilgili makalelerle desteklenmiştir. Bu tez çalışmasının uygulama kısmı şu adımlardan oluşmuştur: · SOYAK inşaat firmasından bitmiş 22 inşaat projesinin aktivite süreleri alındı ve bu süreleri etkileyen parametreler(temel alanı, döşeme alanı, kat sayısı, daire sayısı günlük çalışma süresi ve işçi sayısı) tespit edildi. · Alınan aktivite süreleri yukarıdaki parametrelere göre standartlaştırıldı ve birim işçiyle tamamlanan zamanları bulundu. · Bulunan bu standart değerler beta dağılımı ve normal dağılımla karşılaştırıldı ve aktivite sürelerinin dağılımları ile ilgili bilgi sahibi olundu. · Örnek bir proje tasarlandı ve aktivite sürelerini etkileyen parametreleri belirlendi. · Standartlaştırılmış birim değerler kullanılarak örnek projenin aktivite süreleri bulundu. · Bu sürelerin dağılımının Beta dağılımına uygun olduğu varsayılarak en kötümser süre en iyimser süre ve olağan süreleri bulunmuştur. · Son bölümde bu süreler kullanılarak kritik yol bulunmuştur. Ocak 2004 Emin Başar BAYLAN ABSTRACT One of the biggest problems of construction project planning is unproductiveness of time scheduling. This study put forward an idea to solve this problem. Literature study of this study includes General Project Management, Construction Project Management, Statistical and Operations Research methods (which are used) and some articles about these subjects. Application of this thesis study consists of these steps: · Activity durations of 22 completed projects were taken from SOYAK Company and their parameters that affect activity durations (base area, flooring area number of floors, daily working time, number of flats and number of workers) are designated. · These activity durations are standardized according to parameters below and unit completion time by a worker are determined. · These designated standard values were compared against beta and normal distributions then we understood something about distribution about standardized activity durations. · A case project was planned with is parameters that affect activity durations as we mentioned before. · Activity durations of case project were determined according to standardized unit time values. · Distributions of these activity durations were assumed to fit beta distribution then most likely completion time, optimistic completion time and pessimistic completion times were determined. · Last section of application part involves finding critical path of this case project. Ocak 2004 Emin Başar BAYLAN