Plastik enjeksiyon kalıplarının bilgisayar destekli tasarımı ve analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Şeker

Supervisor: MUSTAFA KURT

Abstract:

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI VE ANALİZİ Günümüzde, hayatımızın her alanında en yaygın kullandığımız malzemelerden biri plastiktir. Plastiğin bu kadar çok kullanılmasının nedenleri, hafif olması, mukavemet özelliğinin iyi olması, korozyona karşı dayanıklı olması, imalatının kolay olması, seri imalata uygun olması, katkı maddeleri ile istenen özelliklere ulaşılması ve ısı yalıtkanlığı özelliklerindendir. Enjeksiyon metodu plastik malzemenin kabul edilebilir bir ısı seviyesinde eritilmesi, belli basınçta kalıba basılması ve soğutularak kalıbın dışına atılması işlemlerinden oluşur. Ürünün özelliklerini büyük ölçüde kalıp etkilemektedir. Kalıp tasarımının etkin olması için bilgisayar destekli tasarım programları kullanılmalıdır. Kalıp tasarımından kaynaklanan hataları, kalıp imalatından önce tespit edebilmek için ise, bilgisayar destekli analiz programları kullanılmalıdır. Birinci bölümde; plastik malzeme ve plastik enjeksiyon kalıplarının öneminden, bilgisayar destekli tasarımdan bahsedilmiş ve tezin amacı belirtilmiştir. İkinci bölümde; plastik malzemelerin yapısı ve plastik enjeksiyon kalıp çelikleri hakkında. Üçüncü bölümde; ürün tasarımı, yolluklar hakkında, dördüncü bölümde ise; soğutma sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde, Bir huninin plastik enjeksiyon kalıbı tasarlanıp, analizleri yapılmış ve aynı kalıbın imalatı yapılmıştır. Bu çalışmada, plastik enjeksiyon kalıplarının temel elemanları tanıtılmış, bir enjeksiyon kalıbı tasarlandıktan ve analizi yapıldıktan sonra imalatı yapılmıştır. Haziran 2003 Ahmet ŞEKER ABSTRACT COMPUTER AIDED DESIGN AND ANALYSIS OF PLASTIC INJECTION MOLDS In today's World, plastics, one of the most widely used materials, are used in every field of our life. Due to the following reasons plastics have a very wide spread usage. They have very good corrosion resistance, they are heat insulators, they can be easily processed, the required mechanical and chemical properties can be easily obtained with additives. In the injection method, melted-plastic is injected into a die under pressure and before taking it off is waited for cooling of it. Mold affects the product properties on a large scale. Computer Aided Design Programs might be used to obtain an effective Mold Design. And Computer Aided Analysis Programs might be used to find out the faults that results from mold design before the mold production. In the first section, the role of plastic materials, plastic injection molding and computer aided design are mentioned. In the second section, structure of plastics and mold steels are explained. In the third section, design of a part and runners are explained. In the forth section, cooling system is explained. In the final section, design and analyze of a funnel and manufacturing of the mold are explained. In this thesis the basic elements of plastic injection molds are explained, a funnel and its mold produced by injection molding technique and analysis of it are descirebed. June 2003 Ahmet ŞEKER