Ağrı pompası ile uzun süreli lokal anestezik uygulamasının trigeminal nevralji ağrıları üzerine etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Dental Specialty

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2017

Student: MEHMET KÜRŞAT ALADAĞ

Consultant: GÜHAN DERGİN