Ultrasonik dikiş parametrelerinin ultrasonik dikiş mukavemetine etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Textile Engineering, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: SİNEM GÖK

Consultant: MAHMUT KAYAR

Abstract:

ULTRASONİK DİKİŞ PARAMETRELERİNİN ULTRASONİK DİKİŞ MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ultrasonik insanın duyma limitinin üzerindeki ses dalgalarının bilimidir. Hızla gelişen tekstil sektöründe, artan yeni yöntemler arasında bulunan ultrasonik enerji kullanımı, tekstil sanayinde birçok aşamada kendini göstermektedir. Yıkama işlemleri, terbiye işlemleri, kesim ve tekstil materyallerinin birleştirilmesi (dikim) gibi birçok alanda ultrasonik enerjiden faydalanılmaktadır. Ultrasonik dikiş iğne ve iplik kullanılmadan, sentetik liflerden üretilmiş veya içeriğinde en az %60 sentetik lif olan kumaşlara uygulanan bir dikiş türüdür. Bu tez çalışması kapsamında öncelikle ultrasonik enerji, ultrasonik kaynak, ultrasonik dikiş ve sentetik lifler hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Uygulama sürecinde; dikiş hızının, kumaş üretim yönteminin, kumaş karışım oranının, kumaş gramajının ve kullanılan roller tipinin ultrasonik dikiş mukavemetine etkilerini araştırmak amacıyla dikiş mukavemet testleri yapılmış ve test sonuçları karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. ABSTRACT INVESTIGATION OF EFFECTS ON THE ULTRASONIC SEAM STRENGTH OF ULTRASONIC SEWING PARAMETERS Ultrasonic is a science of the sound waves on human hearing limits. Rapidly growing in the textile sector, the use of ultrasonic energy between new methods shows itself in several stage in the textile industry. Ultrasonic energy is utilized such as laundering processes, finish processes, cutting and combination of textile materials (sewing) in many areas. Ultrasonic sewing that is a sewing type without using a needle and fibre, manufactured from synthetic fibers or applied to fabrics containing at least 60% synthetic fibers. Within the thesis work at first, were given coverage to theoretical information such as ultrasonic energy and welding, ultrasonic sewing and synthetic fibers which are ultrasonic sewing. Seam strength tests were conducted in order to investigate the effects of sewing speed, production method of fabric, mixing ratio of fabric, fabric area density, used roller types on ultrasonic seam strength and comparatively, test results were discussed in the implementation process.