Yüksek hiperbilirubinemili sağlıklı term doğanlarda nöron spesifik enolaz düzeyi ve işitsel beyin sapı cevapları


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2000

Thesis Language: Turkish

Student: İPEK AKMAN

Supervisor: Eren Özek