Çağatayca Kur’ an tefsiri 21a- 41b giriş- metin- dizin


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Taş

Abstract:

Danışmanlığını Doç. Dr. Gülden SAĞOL'un yürüttüğü "Çağatayca Kur'an Tefsiri" adlı çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Giriş, Metin ve Dizin. "Giriş" bölümünde, Kur'an'ın Türkçeye yapılan tercümeleri, tercüme türleri, Eski Anadolu Türkçesi ve Doğu Türkçesine yapılmış tercüme ve tefsir nüshaları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca üzerinde çalışmış olduğumuz Çağatayca Kur'an Tefsiri'nin tavsifi, müfessiri ve yazıldığı yerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bölüm, eserin dili ve yazıma ilişkin kimi açıklamalar ile son bulmaktadır. "Metin" bölümü ise, Şeybanlılar döneminden kalma 1543-1544 çekimleme tarihli Topkapı nüshasının Hac ve Enbiya surelerinin yazıçevriminden oluşmaktadır. Söz konusu bölüm 21a-41b yapraklarını içermektedir. "Dizin" bölümünde ise, metinde geçen tüm sözcüklerin ayrınıtılı bir dizinine yer verilmiş; alıntı sözcüklerin hangi dillerden alındığı belirtilmiş, geçen deyimlere uygun anlamlar verilmeye çalışılmıştır. Kur'an tercümelerinin, Türkçe söz varlığı ve Arapça sözlerin tam karşılıklarını vermeye çalışması bakımından önemli kaynak durumunda oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın da bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz. ABSTRACT The study "Çağatayca Kur'an Tefsiri", supervised by Associate Dr. Gülden SAĞOL, is composed of three parts: Intoduction part, the text and index. In İntroductory part, I studied Turkich translation of Koran Kinds of Koran translation, Old Anatolian Turkish translation of Koran, East Turkich translation of Koran. Also, Itried to give information about the qualification of Chatay Language of Koran commentary, explanations about the language and writing of the work. In the text part, you can see Hac and Enbiya suras translated from, arabic to Latin language in 1543 ans 1544 by Şeybanlılar. This section is on page 21a and 41b. At the end of my study, the index lists all the words arranged in alphabetical order in the text Addiotionally, It says where the words were quoted and gives appropriate meanings of the phrases in the text. Translation of Koran are known to be important sourcases, for they give exact equivolents of Arabic words, so this study is worth reading.