Unilateral, bimodal ve bilateral koklear implant kullanıcılarında konuşma, uzaysal algı ve işitme kalitesinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: BÜŞRA KOÇAK ERDEM

Supervisor: AYŞE AYÇA ÇİPRUT