Tekstil işletmelerinde istatistiksel proses kontrol tekniklerinin uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: SELİME AKSU BERBER

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

Bu çalışmanın konusu, İstatistiksel Proses Kontrol tekniklerinin tekstil proseslerinde kullanılmalarıdır. Bu teknikler, farklı tekstil proseslerinden seçilen örneklere uygulanmış ve uygulamalarda kullanılan veriler, bu konuya yönelik yayınlanan kitaplar, makaleler, seminer notları, ders notlarından temin edilmiştir. Konunun açıklanmasında konuyla ilgili kavramlar ayrı ayrı ele alınmış ve birbirleriyle olan ilişkileri izah edilmiştir. Proses kontrolünde ele alınan teknikler açıklanmıştır. Uygulamalar, Minitab (Minitab Inc., Release 13) yazılımı yardımıyla hazırlanmıştır. Çalışma, Tekstil Sanayisinde çalışan kişi ve kuruluşlara rehber olabilecek bir kaynak niteliğindedir.