Lojistik yönetiminde operasyonel kayıpların ölçümü ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Uğur Ayaz

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE OPERASYONEL KAYIPLARIN ÖLÇÜMÜ VE BİR UYGULAMA İşletmelerin finansal alanda karşı karşıya kalmış oldukları çok farklı risk türleri mevcuttur. Bu risklerin işletmelerin devamlılıklarını ve karlılıklarını tehdit edebilen birer unsur haline gelmemeleri için iyi bir şekilde değerlendirilip yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek ve karlılıklarını devam ettirebilmek için mevcut risklere karşı en iyi önlemleri almak durumundadırlar. Bu risklerin en önemlilerinden biri olan operasyonel risklerin yönetilebilmesinin temel koşulu riskler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Operasyonel riskler hakkında bilgi edinebilmenin yolu ise operasyonel risk faktörlerine, kayıp olaylarına ve geçmişte yaşanan bu kayıp olaylarına ilişkin verilerden faydalanmaktan geçmektedir. Bu çalışmada, lojistik alanında faaliyet gösteren bir firmanın, belirli bir eşik değerindeki verilerinin, hangi olasılıklarla ortaya çıkabileceğini hesaplayarak, lojistik firmalarının da tıpkı finansal kurumlar gibi bu risklere ya da kayıplara karşı ne şekilde önlem alması gerektiği ortaya koyulmuştur. ABSTRACT OPERATIONAL LOSSES MEASUREMENT IN LOGISTIC MANAGEMENT AND A CASE STUDY There are various kinds of risks in the field of finacial Business Administration. To neutralize the effects of these risks, they should be analyzed in detail and should be managed in a proper manner. Therefore it is pertinent that these risks should be dealt carefully. For managing these risks in efficient manner it is necessary to be aware of the Fundamentals of the most important risks like the operational risks. For attaining the complete knowledge about the risks like operational risk, it is necessary to know its risk factors, loss incidents and the data about the past loss incidents. A transport and logistic firm has been analyzed in this research work, the probability of its definite threshold value has been calculated with the help of its past data and this firm has been analyzed as a financial organization, finally the results are presented in the shape of a comparison between risks or losses and management.