Hüseyin Feyzullahî’nin “Azerbaycan Bayatıları” isimli eseri tebriz, H. 1363 (İnceleme-Metin-Dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Nurettin Özçelik

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

Bu tez, 1363 yılında Tebriz’de “Azerbaycan Batyatıları” adıyla yayımlanan halk edebiyatı derlemesi olan eserin incelemesi esas alınarak oluşturulmuştur. Tez üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Güney Azerbaycan tarihi, Azerbaycan Türkçesi ağızları, Güney Azerbaycan edebiyatı, bayatıları, eseri derleyen Hüseyin Feyzullahi’nin yaşamı, Güney Azerbaycan ağzının ses özellikleri, sözcük yapısı ile ilgili bilgi verildi. İkinci bölümde “Azerbaycan Bayatıları” adlı eserde yer alan ve aslı Arap harfleriyle yazılı olan bayatılar Latin harflerine aktarıldı. Üçüncü bölümde kapsamlı bir dizin, metin sözlüğü hâlinde verildi. Tezin son bölümünde ise “Azerbaycan Bayatıları” adlı eserin tıpkıbasımı verildi. ABSTRACT This thesis was composed through analysing o folk literature compilation “Azerbaycan Batyatıları” which was published in 1363 in Tebriz . This thesis consists of three sections. In the fırst section there is information about the history of sout Azerbaidjan, Azerbaidjan Turkish dialects, south Azerbaidjan literature, bayatı samples (a kind of Turkish folk poem) the biography of Huseyin Feyzullahi who compiled these Works, phonetic and semantic characteristics of South Azerbaidjan dialects. In the second section, bayatı samples originally written in Arabic letters, were transcripted into Latin alphabet. In the third part of this thesis, a comprehensive directory of text is provided as a glossary. In the last part of the thesis, the facsimile of the original work is geven.