İlahiyat eğitiminin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerilerine katkısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: AHMET BAYRAKTAR

Supervisor: NURULLAH ALTAŞ