Avrupa birliği ortak tarım politikasına uyum düzenlemelerinin türk tarım sektörüne etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: İMRAN EMRE KARAGÖZLÜ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

ÖZ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM DÜZENLEMELERİNİN TÜRK TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ Ekonomik kalkınma sürecinde, tarım kesiminin ekonomi içindeki göreceli öneminin giderek azaldıgı, dünyanın her yerinde geçerli olan genel bir ekonomik kuraldır. Ama ülkelerin baska ülkelere bagımlı olmak istememesi nedeniyle stratejik önemi olan bir sektördür Avrupa Birligi üyesi ülkelerin tarım politikalarının, gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda ortak bir çerçevede yönetilmesi esasına dayanan, Ortak Tarım Politikası, Avrupa Birligi’nin ilk ortak politikasıdır. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Toplulugu’nu kuran Roma Anlasma’sının 1958 yılında yürürlüge girmesiyle, Ortak Tarım Politikası’nın yasal temelleri ortaya atılmıstır. II. Dünya Savası yıllarında ve sonrasında Avrupa kıtasında çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkan gıda yetersizlikleri, Ortak Tarım Politikası’nın olusturulmasında baslıca etken olmustur. Avrupa Birligi, sanayi ürünlerinde Gümrük Birligi yoluyla gerçeklestirdigi serbest dolasımı, tarım ürünlerinde Ortak Tarım Politikası ile gerçeklestirmektedir. Tarım alanında Türkiye-Avrupa Birligi iliskilerinde en önemli unsur, Türk tarımının Ortak Tarım Politikası’na uyum konusudur. Türk tarımının Ortak Tarım Politikası’na uyumu gerçeklestirildiginde, Türkiye ile Topluluk arasında tarım ürünlerinin serbest dolasımı saglanacak, dolayısıyla, halen yürürlükte bulunan ve islenmis tarım ürünleri ile karsılıklı tarım tavizlerini içeren rejim, Ortak Tarım Politikası kapsamına girerek sona erecektir. Tam üyeligin gerçeklesmesi durumunda, Türkiye ile Avrupa Birligi tarım sektörlerinin yogun bir iliski içerisin girmesi sonucu en çok sorun yasanacak ve tartısmaya neden olacak konunun tarım sektörü olması beklenmektedir. Türk tarım sektörü ve Avrupa Birligi tarım sektörü arasındaki farklılıkların ortaya konması açısından arastırma konusu önem tasımaktadır ABSTRACT THE EFFECT OF CONVERGENCE ARRANGEMENT TO EU’S CAP IN TURKEY’S AGRICULTURE SECTOR In the process of economic development, a worldwide common economic order is that relative importance of agriculture sector is dwindling. However, it has strategic importance due to the fact that some countries don’t want to get dependent on other countries. Common Agriculture Policy is the EU’s first comon policy which is leaning on managing EU countries’ agriculture policy in common framework, both in economic and political sense. When Rome Agreement which found European Economic Community in 1957, came into force in 1958, legal principals of CAP was raised. During and after the II. WorldWar as a serious problem, inadequacy of food came in the European continent and this issue became the basic reason to form CAP. EU carry out free circulation in agricultural goods with CAP as the way did it in industrial goods with Customs Union. In agriculture sector, the most important issue in the relationship between Turkey and Europa, is the matter of Turkey’s accordance to CAP. When the accordance is kept, free circulation between Turkey and Community will be done, so the regime which is still in force and includes manufactured agricultural goods and correlative agricultural concessions, will conclude by participating in CAP. In case of fully affiliate with the union, it’s expected that agriculture will be the most problematic issue and it will cause arguements as a result of deep relationships between Turkey and Europa’s agricultural sector. The research base is important as a matter of showing the situation of Turkey and EU’s agricultural sector differencies