Kur'ân-ı Kerim'de Birr


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: GÜVEN AĞIRKAYA

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Birr, Semantik, “İyi”lik, İtikad, İbadet, Ahlak KUR’ÂN-I KERİM’DE BİRR İlahi dinlerin ortak amacı insanlığın saadetidir. İlahi kitaplar da bu saadetin temini için uyulması gereken emirleri ve yasakları barındıran vahiy ürünü eserlerdir. Kur’an-ı Kerim de bu ilahi kitapların sonuncusu ve evrensel olanıdır. İçerisinde genel evrensel ilkeler bulunan Kur’ân’da özel ilkeler de vardır. Ancak esas olan sebepler hususi olsa da hükmün umumi olmasıdır. Kur’ân nazil olduğu dönemde, muhataplarının psiko-sosyal ve kültürel durumlarını göz önünde bulundurmuştur. Kur’ân’ın nazil olduğu dönemde kullandığı dil de muhataplarının anlayacakları bir dildir. Bizzat kelimeler ve kavramlar cahiliye Araplarının hayatından alınmıştır.“Birr” kavramı cahiliye Araplarının Kur’ân nazil olmadan önce kullandıkları bir kavramdır. Ancak bu kullanımda ilahî boyut eksiktir. Kur’ân’la beraber “birr” kavramı ilahî bir boyut da kazanmıştır. Birr kavramı Kur’ân’da itikad, ibadet ve ahlak konularını kapsayan temel kavramlardan bir tanesidir.