Yatırım projelerinin analizinde reel opsiyonların kullanılması ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Bostan

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

YATIRIM PROJELERİNİN ANALİZİNDE REEL OPSİYONLARIN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA Finansal varlıklar üzerine kurulan opsiyon teorisinin yatırım projelerinin analizinde kullanılmaya başlanmasından sonra bu alanda bir çok çalışma yapılmıştır. Reel opsiyonlar hakkındaki çalışmalar büyük oranda yatırımlar üzerindeki opsiyonlar hakkında olmuştur. Çünkü reel opsiyon analizi, gelecekte bir veya birden çok noktada karar alma hakkına sahip olduğumuzda anlam kazanmaktadır. Gelecekteki bu fırsatların yatırım analizinin içine katılması ise finans teorisinin, ekonomik analizlerin, yönetim biliminin, karar bilimlerinin, istatistik ve ekonometrik modellerin opsiyon teorisine uygulanmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan çalışmada opsiyon teorisinden yola çıkılarak bunun finansal varlıklara ve ardından reel varlıklara uygulanışı açıklanmaya çalışılmış, yatırım amacıyla karar vermek durumunda olanlara sahip oldukları veya olacakları opsiyonları yatırım analizine nasıl dâhil edebilecekleri gösterilmeye çalışılmıştır. Yönetimsel esnekliği de göz önüne alarak yapılan böyle bir değerlendirme yatırımların iyi bir yönetici elinde ulaşabileceği gerçek değerine yaklaştırılmasına olanak sağlamaktadır. ABSTRACT USING OF REAL OPTIONS IN INVESTMENT PROJECT ANALYSIS AND A CASE STUDY Option-pricing methods were first developed to value financial options. However, the potential application of these methods to the valuation of options on real assets was quickly identified, and hundreds of scholarly papers have been written on this topic. The studies about real options generally have been associated with the options over investments. Because real options analysis will be meaningful when we have the right to take decisions at one or more points in the future. In order to integrate these rights into investment analysis, financial theory, economic analysis, management science, decision sciences, statistics, and econometric modeling must be applied to options theory. In this research, the application process of the option theory over the financial security and real asset was tried to be analyzed. It was tried to indicate that how those individuals or potential companies who have decided to invest possess the options or will be possessing the options, can be included in the investment analysis. Such an evaluation, which considers the managerial flexibility, provides the possibility of approximating the real value of the investments, those can be obtained by a skilled manager.