2008 Global Krizi sonrasında Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD bankaları karşılaştırmalı etkinlik analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: PELİN ŞAHİN YARBAĞ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Banka, Etkinlik Analizi, Veri Zarflama 2008 Global Krizi Sonrasında Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD Bankaları Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi Globalleşme ve teknolojik gelişmeler ile ülkeler arasındaki finans sınırları silikleşmiştir. Böyle bir ortamda ekonomileri etkileyen her türlü gelişme diğer ülkelere de sıçramaktadır. Bir ülkedeki durgunluk yada kriz diğer ülkeleri de etkilemektedir. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan dalgalanmalar kısa sürede tüm dünyaya yayılmaktadır. 2008’de ABD’de başlayan bankacılık krizi tüm dünya bankalarını etkilemiştir. Bankaların etkinliklerinin azalmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada Global Krizin Türk, ABD ve AB bankalarının etkinlikleri üzerinde yarattığı değişim, 2006-2009 yılları içerisinde incelenmiştir. İnceleme esnasında Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Analizin sonuçlarına göre kriz esnasında ve sonrasında ABD ve AB bankalarının etkinlikleri azalırken Türk bankalarının etkinlikleri artmıştır. Keywords: Bank, Efficiency Analysis, Data Envelopment ABSTRACT After The 2008 Global Crisis, The Comparative Efficiency Analysis of Banks in Turkey, European Union and United States Financial borders are deminished by the globalisation and technological development. In this situation every event will affect other countries. As well as we know, recessions and economic crisis affect other countries. Especially fluctuations in banking sector, spreading other countries in a very short period of time. The 2008 Banking Crisis in USA, affected every bank in world wide. It causes the reducement on efficiency in banking sector. In this study, we examined the changings in efficiency of Turkish, USA and EU banks. During the examination, data envelopment analysis are used. According to the results of analysis; during and after the crisis, while efficieny of USA and EU banks are decreasing, Turkish banks are increasing.