Elektronik ticaretin rekabete etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: CEMAL KAYA

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Anahtar Kelimeler : e-iş, e-tedarik, online ihale, e-B2B, online açık eksiltme Geleneksel tedarik yöntemi, günümüz ekonomik şartları gözönüne alındığında etkinliğini kaybetmeye başlamış ve kullanımı her geçen gün azalan bir yöntem haline gelmiştir. Büyük ölçekli firmaların genel maliyet kalemlerinin yarısından fazlasının yaptıkları tedariklerden oluştuğu ve firmaların tedariklerine her yıl milyonlarca dolar harcadığı düşünüldüğünde firmaların, günümüzde neden maliyet kalemlerinde tasarruf gerçekleştirebilecekleri yeni sistemler aradıkları kolayca anlaşılmaktadır. İnternet günümüzde iktisadi ve sosyal birçok kavramı derinden etkilemiş ve özellikle ticari hayatta önemli değişikliklere yol açmıştır. Kişisel kullanımla kıyaslandığında geç ancak hızlı gelişen firmalar arası online ticaret kavramı, firmaların iş süreçlerine birçok yenilik getirmiş ve sunduğu yeni sistemlerle firmaların önemli maliyet tasarrufları sağlamasına imkan vermistir. Tedarik yönlü bakıldığında internet alıcı ve satıcılara e-tedarik mekanizması yoluyla yeni çözümler sunmaktadır. Online açık eksiltme ihale sistemi, 1990’lı yılların ortalarında tedarik sürecinde maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem olarak firmaların karşısına çıkmıştır. Sistem, firmalara adaptasyonunun kolay olması ve dolaylı-dolaysız malzemelerin tedariğinde alıcılara sağladığı maliyet tasarrufuyla dikkatleri çekmiştir. Sistem aynı zamanda katılımcı tarafların tedarik sürecini daha verimli yürütmesine imkan sağlamaktadır. Yaptığımız çalışmada online açık eksiltme sisteminin konsepti, işleyişi, ihale sonuç ve süreci ve bu aktivitelerin tedarik sürecine olan etkileri incelenmiş, aynı zamanda konuyu kapsayan ve yakından ilgilendiren firmalar arası online ticaret (e-B2B) ve geleneksel ve online ihale kavramları gözden geçirilmiştir. Daha sonra sistem Türkiye yönlü incelenmiş, bu bağlamda yapılan anket çalışmasından ve uluslararası literatürden elde edilen veriler doğrultusunda sistemin Türk tedarik piyasasına uygunluğu hakkında öngörüde bulunulmuştur. Keywords : e-business, e-procurement, online auction, e-B2B, online reverse auction ABSTRACT As a result of the new economy, the traditional purchasing process leaves much to be desired and it’s usage has been decreasing day by day. For most large manufacturers, purchased materials represent more than half of their costs and companies spend millions of dollars annually on purchase activities. Understandably, companies are constantly seeking ways to cut the cost of procurement. The internet has affected many economic and social concepts and is the source of many changes, especially in the business world. Online business between companies (e-B2B) has emerged later but expanded much faster than that of online business for individuals. E-B2B can provide companies with innovative systems, allowing organizations to improve their business models, work processes and reduce costs. With regards to procurement, the internet offers buyers and sellers a number of solutions through the e-procurement mechanism. Online reverse auctions emerged in the late 1990s and are a tool for achieving cost savings in procurement. The system attracts attention as a tool which can rapidly adapt, delivering price reduction for especially direct but also indirect purchase materials. It also offers process benefits to participating parties. In our study, the online reverse auctions concept with it’s process, pre-auction and post-auction activities and the effects these have on procurement have been investigated. In addition, online business between organizations (e-B2B) and both traditional and online auction concepts have been introduced. Further to this, using the results from surveyed companies and existing literature the system has been analysed to predict appropriation for the Turkish procurement market.