Fabrika ortamında elektrik makinalarının izlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Kemal Yavaş

Consultant: ADNAN KAKİLLİ

Abstract:

FABRİKA ORTAMINDA ELEKTRİK MAKİNALARININ İZLENMESİ Hızla gelişen teknoloji otomasyon sistemlerinde kullanılan cihaz ve ekipmanların sürekli gelişmesini sağlamaktadır. Hızla gelişen diğer bir alanda uzaktan izleme sistemleridir. Uzaktan izleme sistemlerinin amacı, veri kayıtlarını tutmak ve sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktır. Bu çalışmada; günümüz gelişen teknoloji şartlarına uygun şekilde, fabrika ortamında elektrik makinalarının izlenebilmesi için bir model çalışma gerçekleştirilmiş, ilk olarak endüstriyel otomasyon sistemleri incelenmiş, ikinci olarak endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan programlanabilir lojik kontrolör cihazlar ele alınmış ve son olarak Gleyici Denetim ve Veri Toplama sistemleri incelenmiştir. Yapılan proje çalışmasında, programlanabilir lojik kontrolör ile motor sürücüsü kullanılarak örnek bir Gleyici Denetim ve Veri Toplama sistemi oluşturulmuş ve sistem kontrolü yapılmıştır. Çalışan elektrik motoruna ait çalışma ve arıza bilgileri veri tabanına kaydedilerek, istenen tarihlere göre raporlama yapılmıştır. Ocak, 2004 Kemal Yavaş Anahtar Kelimeler: SCADA, PLC, Fabrika Otomasyonu ABSTRACT THE OBSERVATION OF ELECTRICAL MACHINES IN THE FACTORY SETTING Rapidly developing tecnology supplies the continuous improvement of instruments and equipments used in automation systems. Another rapidly developing area is remote observation systems. The aim of remote observation systems is to keep the data records and to assist the system in working better. In this research , appropriate to the today's developing technology conditions, a model study has been achieved in order to observe the electrical machines in a factory, first of all, industrial automation systems have been studied, secondly, programmable logic controllers used in industrial automation systems have been investigated and last of all, Supervisory Control And Data Acquisition systems have been scrutinized. In this project, by using a programmable logic controller and motor driver a model Supervisory Control and Data Acquisition system have been made up and the control of the system is done. The information due to the working and failure of electric motor is reported at data base and the reporting is done according to given dates. January, 2004 Kemal Yavaş Key Words: SCADA, PLC, Factory Automation