Role of The European Union in the Cyprus issue: A neorealist view


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of European Studies, Department of European Union Politics and International Relations, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: English

Student: ERDİM TÜRKMEN

Consultant: EMİRHAN GÖRAL

Abstract:

Kıbrıs, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumları arasında Aralık 1963‟te baş gösteren toplumlararası çatışmadan bu yana dünya siyaseti gündeminde ciddi bir şekilde kendine yer bulmuştur. Tarih boyunca adanın bir ayağı hep Avrupa‟nın içinde olmuştur. Fakat Kıbrıslı Rumlar tarafından yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti 2004‟te Avrupa Birliği (AB) üyesi olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bu anlaşmanın dışında kalmıştır. O tarihten itibaren adanın güneyinde uygulanan AB müktesebatı, coğrafik olarak AB‟nin dışında sayılmamasına rağmen kuzeyde askıya alınmış bulunmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, bu tez, AB‟nin Kıbrıs sorunundaki rolü ve sorumluluklarına, neorealist bir bakış açısıyla diğer bölgesel güçlerin AB‟nin Doğu Akdeniz bölgesine genişlemesine verdikleri tepkiye, ve Kıbrıs üzerindeki çıkar çatışmalarına odaklanmıştır.Sonuç olarak Avrupa Birliği‟nin Kıbrıs‟ta çözümü hızlandıracak bir katkı sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Annan Planı‟na verilen olumlu tepki sonucunda Kıbrıslı Türkler‟e sağlanan ekonomik ve sosyal yardım projeleri siyasi sebeplerden dolayı yetersiz kalmıştır. Bunun yanı sıra, AB üyeliği Kıbrıslı Rum yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti‟ne boyundan büyük güçler vererek bölge siyasetinde eskiden olduğundan daha fazla söz sahibi olmasına yol açmıştır ve bölgedeki güç dengesi dinamiklerini büyük ölçüde değiştirmiştir. ABSTRACT Cyprus has seriously been on the agenda of world politics ever since the start of a violent dispute between the two communities (Turkish and Greek Cypriots) broke out in December 1963. The island has always had one foot inside Europe throughout the history. However, when the Greek Cypriot administered Republic of Cyprus became a member of the European Union (EU) on May 1st 2004, self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) was left out of the deal. Acquis communautaire has been suspended in the North ever since, even though it is not considered as an external border of the EU. In light of these developments, this thesis focused on the role and responsibilities of the EU in this protracted conflict with a neorealist perspective on how the other regional