Kırmızı pancarın (Beta vulgaris L.subs.rapa f.rubra) vitamin B12 bağlayıcı proteinlerinin varlığının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Serap Demir

Consultant: AYŞE OGAN

Abstract:

Kırmızı Pancarın (Beta vulgaris L. Subsp.rapa f. Rubra) Vitamin B12 Bağlayıcı Proteinlerinin Varlığının Araştırılması Hemopoitik etkili kırmızı pancar (Beta vulgaris L. Subsp.rapa f. Rubra) suyunda çöken %20'lik fraksiyon "Protein Karışımı" olarak adlandırıldı. Protein karışımı DEAE sellüloz kromatografisi ile daha ileri bir saflaştırmadan geçirildi ve en yüksek protein içeren fraksiyon "Protein I" olarak adlandırıldı. Protein karışımı Davis PAGE (4 bant) ve Laemli SDS-PAGE ile (12 bant 73.1 kDa, 59.8 kDa, 51.5 kDa, 44.3 kDa, 42.1 kDa, 36.3 kDa, 26.9 kDa, 25.5 kDa, 18.9 kDa, 17.1 kDa, 14.7 kDa,13.3 kDa moleküler ağırlıklı) ayrılmıştır. Protein I ise, Davis PAGE (2 bant) ve Laemli SDS-PAGE ile (8 bant 73.1 kDa, 59.8 kDa, 51.5 kDa, 25.5 kDa, 18.9 kDa, 17.1 kDa, 14.7 kDa,13.3 kDa moleküler ağırlıklı) gösterilmiştir. Protein I'in B12 vitamini ile bağlanma çalışmaları, radyoizotop dilüsyon, yarışmalı bağlanma ve otoradyografi metodlarına göre yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda, Protein I ile B12 vitamini arasında bir bağlanma olmadığı anlaşılmıştır. SUMMARY Research on the Existence of Vitamin B12 Binding Proteins in Red Beet (Beta vulgaris L. Subsp.rapa f. Rubra) %20 fraction, which was precipitated in the soluble proteins of hematopoietic red beet juice (Beta vulgaris L. Subsp.rapa f. Rubra), was named "Protein Mixture". Protein Mixture was purified with DEAE cellulose chromatography and this was named "Protein I" including the highest protein fraction. Protein Mixture and Protein I were identified with Davis PAGE and Laemli SDS-PAGE. Davis PAGE displayed four bands and Laemli SDS-PAGE displayed 12 bands with molecular weights 73.1 kDa, 59.8 kDa, 51.5 kDa, 44.3 kDa, 42.1 kDa, 36.3 kDa, 26.9 kDa, 25.5 kDa, 18.9 kDa, 17.1 kDa, 14.7kDa,13.3 kDa for Protein Mixture. Davis PAGE displayed two bands and Laemli SDS-PAGE displayed eight bands with molecular weights 73.1 kDa, 59.8 kDa, 51.5 kDa, 25.5 kDa, 18.9 kDa, 17.1 kDa, 14.7 kDa,13.3 kDa for Protein I. The study for binding of Protein I and vitamin B12 was executed according to radioisotope dilution, competitive binding and autoradiography methods. With the result of this study it was figured out that there was no binding between Protein I and Vitamin B12 .