Servo motorlar ve örnek bir uygulama tasarımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: OKAY HANCI

Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

Servo motorlar endüstride birçok alanda yaygın olarak kullanılan elektrikli tahrik elemanlarıdır. Özellikle son yıllarda gelişen otomasyon teknolojileri ile bu motorlar daha da önem kazanmaya başlamıştır. Tekstil, matbaa, plastik, otomotiv, robotlar, CNC tezgahları vb. birçok alanda servo motorlar vazgeçilmez elemanlardır. Bu motorların yaygın olarak kullanılmasına karşın detaylı bir Türkçe kaynak yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada özellikle endüstride kullanılan servo motorlar detaylı olarak incelenmiş, yapıları, çalışma prensipleri ve uygulama örnekleri ele alınmıştır. Böylece detaylı bir Türkçe kaynak oluşturulmuştur. Bunun yanında bir AC servo motor ve sürücü ile hız kontrolü uygulamasına yönelik deney seti tasarlanmıştır. Tasarlanan bu deney seti kullanılarak AC servo motorun kapalı çevrimli davranışları incelenmiştir. Yapılan bu çalışma özellikle kontrol alanında eğitim gören öğrenciler için servo motorların öğrenilmesi açısından önemli bir kaynak özelliğindedir. ABSTRACT SERVO MOTORS AND DESIGN OF AN EXAMPLE APPLICATION Servo motors are drive components with electricity which are widely used in many areas of industry. These motors have gained importance with the help of automation technologies which have been developing especially in last years. Servo motors are irresistible elements of textile, printing, plastic, process, automotive, CNC and etc. Although these motors are being used widely, it is hard to find detailed sources in Turkish. In this study, servo motors which are used especially in industry are analysed in a detailed way and their structures, working principles and application examples are taken into consideration and a detailed Turkish source has been constituted by this way. Besides this, an experiment set is planned for AC servo motor and with a driver speed control application.By using this experiment set, closed loop behaviours of AC servo motor have been searched. This study is a crucial source for learners studying in control departments to understand the nature of servo motors.