OPTİK AĞARTMA İŞLEMİ GÖRMÜŞ KUMAŞLARDA RENK ÖLÇÜMÜ VE RENK EŞLEME İŞLEMİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Nurcan Mert Koygun

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

OPTİK AĞARTMA İŞLEMİ GÖRMÜŞ KUMAŞLARDA RENK ÖLÇÜMÜ VE RENK EŞLEME İŞEMİ

Tekstil alanında beyazlığın eldesi son yıllarda üretilen etkili optik beyazlatma maddeleri ile sorun olmaktan çıkmıştır. Farklı nüanslarda, her lif türü ve bunların karışımları için özel optik beyazlatma maddesi bulunmaktadır. Ancak optik beyazlatma işlemi sonunda istenilen verimi alabilmek için çalışmalar esnasında gereken hassasiyeti göstermek ve optik beyazlatma maddesinin kullanım şartlarına uygun davranmak gerekmektedir. Bu çalışmada, kasar işlemi uygulanmış %100 pamuklu dokuma kumaşa farklı nüanslardaki Blankophor BA %267, Blankophor Ultrawhite, Blankophor BUA Liquid, Blancolux BV-UN, Blancolux ABL ve Blancolux NCF/I optik beyazlatma maddeleri farklı konsantrasyonlarda çektirme metoduna göre uygulanmıştır. %100 poliester örme kumaşa yine farklı nüanslardaki Blankophor PET liquid, Blancolux ESF ve Blancolux ESFN optik beyazlatma maddeleri farklı konsantrasyonlarda çektirme metoduna göre uygulanmıştır. Tüm deneysel çalışmaların tekrarlanabilirliği yapılarak doğruluğu kontrol edilmiştir. Optik beyazlatıcı uygulanmamış ve optik beyazlatıcı ile muamele edilen tüm materyallerin renk ölçümü değerleri, beyazlık dereceleri ve renk farklılıkları reflektans spektrofotometresinde yapılmıştır. Optik beyazlatma işlemleri sonucunda işlem görmüş materyallerin UV koruma özellikleri incelenmiştir. UV ölçüm cihazında yapılan ölçümler sonucunda optik beyazlatıcılarla muamele edilen kumaşların UV koruyucu özelliği artmaktadır. ABSTRACT COLOUR MEASUREMENT AND COLOUR MATCHING IN OPTICALLY WHITENED FABRICS Obtaining whiteness in the textile sector has ceased being a problem due to effective optical bleaching substances produced during recent years. For every fiber type and their mixing, special optical bleaching substances are available in various nuances. However, in order to obtain the required effect at the end the optical bleaching process, necessary sensibility must be shown during the works and the terms of use of the optical bleaching substance must be observed. In this work the optical bleaching substances Blankophor BA 267%, Blankophor Ultra white, Blankophor BUA Liquid, Blancolux BV -UN, Blancolux ABL and Blancolux NCF/I of various nuances have been applied to 100% cotton woven fabric previously submitted to bleaching process in different concentrations and as to the exhaust method. Furthermore, the optical bleaching substances Blankophor PET liquid, Blancolux ESF and Blancolux ESFN again of various nuances have been applied to 100% Polyester woven fabric in different concentrations and as to the exhaust methods. The repeatability of all experimental works has been implemented and their accuracy has been validated. The colorimetry values, whiteness degrees and color differences of all materials not submitted to optical bleaching and processed with optical bleaching agents have been obtained from the spectrophotometer. Colorimetric analysis, and whiteness degree measurements and color variation analysis of all materials treated or untreated with optical whitening are performed with reflectance spectrophotometer.