Ebü'l-Berekât en-Nesefî ile A?udüddîn el-Icî'nin Aile Hukûkuna ilişkin âyetlere yaklaşımlarının mukâyesesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Student: HASAN HALİLOĞLU

Supervisor: ÖMER ÇELİK