Dünya doğal taş ticaretinde Türkiye’nin konumu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa İlker Ulu

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Doğal Taşlar, Hedef Pazarlar, Standartlar, Doğal Taş Rezervleri, Doğal Taş Ticareti, Doğal Taş Sektörü, Uluslararası Ticaret Teorileri. DÜNYA DOĞAL TAŞ TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN KONUMU Türkiye’nin hem üretim hem de ihracatta hızla gelişen sektörlerinden biri olan doğal taş sektörünün, dünya doğal taş ticaretinden aldığı pay, sahip olduğu doğal taş rezervlerine rağmen oldukça düşük kalmıştır. Bu nedenle, Türkiye doğal taş sektörünün dünya ticaretinde olması gerektiği konuma gelebilmesini sağlamak gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye doğal taş sektörünün doğal taş ticaretindeki gelişimini engelleyen, sektörün yaşamış olduğu sorunlar analiz edilmiş, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. Türkiye doğal taş sektörünün dünya doğal taş ticaretinde daha üst sıralarda yer alması için, Türkiye doğal taş sektörü için potansiyel pazar olarak değerlendirilen Japonya, Güney Afrika, Kanada, İngiltere ve ABD doğal taş sektörleri, hedef pazarlar olarak ayrıntılı incelenmesi gerektiği düşünülmüştür. Dünya doğal taş ihracatında bazı standartların istenebileceği düşüncesiyle, Türkiye doğal taş ihracatının zarar görmemesi için doğal taşlarda standartların detaylı araştırılması gerekliliği ön plana çıkmıştır. Keywords : Natural Stones, Target Markets, Standards, Natural Stone Reserves, Trade of Natural Stone, Natural Stone Sector, International Trade Theories. ABSTRACT POSITION OF TURKIYE IN WORLD NATURAL STONE TRADE Türkiye natural stone sector’s share on world trade of natural stone that is one of the rapidly developing sectors on both production and export, remained very comedown in spite of natural stone reserves its possessed. Therefore, position of Türkiye natural stone sector in world trade of natural stone must provide reaching its best position. In this context, sector’s problems put down the developing of Türkiye natural stone sector in world trade of natural stone analysed and proposal solutions had been offered related to these problems. Necessary of detailed researching Japan, South Africa, Canada, United Kingdom and USA natural stone sectors assessed as potential market to Türkiye natural stone sector was meaned as target markets for Türkiye natural stone sector’s giving high priority in world trade of natural stone. In contemplation of would be demand some standards in world trade of natural stone, necessary of detailed researching natural stone standards loomed large to Türkiye natural stone export not be able to come to harm.