Kur'an'da tevekkül


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLNUR KÜLÜNKOĞLU

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

En basit meselelerde bile kendi cinsine olan ihtiyacı son derece açık olan insanın ilmi ve kudreti sonsuz olan Allah’a sığınıp güvenme ihtiyacı daha derin bir ihtiyaçtır. Fakat bu ihtiyaç çeşitli sebeplerle ötelenmekte ve bu durum insanın huzursuzluğuna sebep olmaktadır. Tevekkül, bu rahatsız edici ruh haline karşı bir çözüm yoludur. Olayları gereğinden fazla kontrol etme duygusunu bir tarafa bırakarak üzerine düşeni yapan insan daha huzurlu ve verimli bir varlık olacaktır. Tevekkül, genel olarak “sebepleri yerine getirip sonrasını Allah’a bırakma” olarak tanımlanmaktadır. Ancak sebepleri yerine getirmiş olmanın sonuçlar konusunda garanti vermeyeceği bilinmelidir. Neticede her şeyin üzerinde Allah’ın takdiri vardır. Tasavvuf kaynaklarında yer alan mutlak teslimiyetçi tanımlarda ise “ğassal elinde meyyit olmak” gibi insanın iradesinden soyutlanması gerektiği fikri mevcuttur. Fakat insanın iradesinden soyutlanması mümkün değildir. Genellikle rızık, tedavi, çalışma gibi konular bağlamında izah edilen tevekkül, Kur’an’da savaş, tebliğ gibi çok farklı bağlamlarda yer almakta ve peygamberlerin bariz vasfı olarak öne çıkmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de tevekkül bağlamında Allah’tan başka hiç bir şeye değil, sadece Allah’a güvenmek ve itimat etmek gerektiği vurgulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tevekkül, Kur’an, Allah, güven. ABSTRACT The human who is considerable in need of his own kind for the simplest matters, the need of him to resort to Allah, whose knowledge and strength is infinite, is infinite. However, this need is held over for some reasons and this paves the way for unrest of the human. Trusting in Allah is a solution for this irritating state of mind. The human who only does what he has to do by setting aside over controlling the events, will be more peaceful and productive. Trusting in Allah is generally defined as "doing what you have to do and leaving rest to Allah". However, it should be known that doing what you have to do is not guarantee for the results. As a matter of fact, everything depends on the will of Allah. In the Sufism resources, it is thought that human should be abstracted from his will like "a funeral before the washer" in the absolute submission definitions. However, it is not possible to be abstracted from the will of the human. Trusting in Allah, which is explained in terms of livelihood, treatment and work, is also in the context of war and rescript in the Koran and stands out as an obvious character of the prophets. Trusting in Allah in Koran emphasizes to trust in and rely on Allah only not for any other. Key Words: Tawakkul, Quran, Allah, Trust.