Fazlı Necip’in menfa romanının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Yörükoğlu

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Fazlı Necip’in Menfa Romanının İncelemesi Ara neslin realist yazarlarından Fazlı Necip’in, 2.Meşrutiyet’in ilanından sonra yayınlanan ilk romanı Menfa’dır. Konusunu 2. Abdülhamit idaresinin zulme dayanan baskılı döneminden alır. Bir sürgün romanı olan Menfa’da batılı anlayışa uygun modern eğitim almış bir roman kahramanının, aşk kırgını üvey annesi tarafından Jön Türklerle bağlantısının jurnallenerek tevkif edilmesi, sürülmesi ardından “zoraki Jön Türk” oluşu hikaye edilir. Fazlı Necip’in 1909’da neşrettiği Menfa 2.Abdülhamit devrinin siyasî ve sosyal olaylarının ve devrin umumî atmosferinin yüzeysel olarak işlendiği popüler bir romandır. Fazlı Necip’s Menfa Novel’s Evaluation ABSTRACT One of the realist personalities of the intermediary, Fazıl Necib's first novel, which is published after the announcement of the second constitution, is Menfa. It takes it's topic from the II.Abdulhamit administration's pressured term which is based on oppression.In Menfa, an exile novel, it is narrated that novel's hero,who took a modern education that is suitable for western understanding,arresting by denouncing his connection with Jön Turks,exiling,then being Jön Turk by force by his step mother who is love offended.Menfa, which is spreaded in 1909 by Fazıl Necib, is a popular novel in which II. Abdulhamit's period's political and social events and period's common atmosphere is worked up superficially.