E-commerce modelling with business process reengineering approach


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: English

Student: ÇETİN ÖZGÜR ELMAS

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

Günümüzde internet ortamında iş ve ticaret yapma en fazla ihtiyaç duyulan ve en hızlı gelişen alandır. İnternetin bu hızlı gelişimi ile şirketler bu ortamda yeni fırsatlar bulmaya başladılar. Bu yeni yaklaşım ve teknoloji şirketlerin internet teknolojisi ve internet ticareti alanlarında yeni bir yarışa girmelerine neden oldu. Yeni yaklaşım yeni teknoloji ile birlikte yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağladı. Yeni ortaya çıkan bu modelleri yapılan çalışmalar ve şu ana kadar edinilen tecrübeler ile daha detaylı tasarlanmış internet iş modeleri ve son olarak da E-Ticaret izledi. Gerçekte ise tasarlanmış iş sitelerinin çoğu gerekli olan fonksiyonlardan ve müşteri ihtiyacını karşılayacak temel süreçlerden yoksun durumdadır. Birçok şirket internetin sağladığı ve sağlayabileceği imkânların kullanımından çok uzak tasarımlarla müşterilerinin mutsuz olmasına neden olmaktadır. Şu anda kullanılan çok sayıda model ve yaklaşıma rağmen temel müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun model tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ihtiyaç duyulan bu temel e-ticaret modelinin değişim mühendisliği yaklaşımı ile ortaya çıkarılmasıdır. Model elemanlarının ortaya konulması ve yeni teknoloji ve yeni yakaşım için iş ihtiyaç ve fonksiyonlarının tanımlanması, yeniden tasarımlanması için değişim mühendisliğinin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde üretilecek model geleneksel ticaret ve iş süreçlerinin doğrudan doğruya internet ortamına taşınması anlamına gelir. Bu da kaçınılmaz bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanacaktır. En uygun modellemeyi yapabilmek için öncelikle internet ortamı ve şu ana kadar yapılmış olan tasarımlar ve denenmiş olan uygulamalar araştırıldı. Daha önce uygulanmış olan metodlar incelendikten sonra bu modellerin başarı analizleri yapıldı. Bu analizin sonuçları temel ihtiyaç ve fonksiyonların tanımlanmasını sağladı. Ardından daha detay tanımlama çalışmaları yapıldı ve sonuçta en ideal modele ulaşıldı. Bu tanımlamalar ve karşılaştırmalar iş ve program elemanlarının, model fonksiyon ve faktörlerinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Şu anda birbirinden farklı pazarlarda çalışan çok sayıda sektör, şirket ve endüstri bulunduğu için, tüm bunlar tarafından ortak olarak kullanılabilecek temel bir model oluşturuldu. ABSTRACT E-COMMERCE MODELLING WITH BUSINESS PROCESS REENGINEERING APPROACH Today, business on the Internet is one of fastest developing area and need throught the world. With the astonishing growth of the ınternet, businesses are beginning to find new opportunities online. This new approach and technology brought companies in a new competition of Internet technology and business on the Internet. New approach developed new business models for the new technology. These models are followed with more specific definitions of businesses online, and finally E-Commerce. In fact, most business sites have lack of focus and useful functionality. Many businesses fail to make use of the various capabilities offered by the ınternet and leave customers unhappy with these sites. Although there are lots of business approaches and models, there is a need of a basic E-Commerce model covering optimum necessary functionalities and elements. The aim of this thesis study was finding out this optimum E-Commerce model with Business Process Reengineering (BPR) approach. BPR should be used to redesign, to reengineer, to reproduce the elements and functions of the business. Otherwise, new model would be direct transfer of business to the Internet, which would end up with failure. In order to find out optimum model, first the Internet environment and different approaches of businesses on the Internet were researched. After collecting previously applied methods and models, their success, failure and strength analysis were done. This analysis helped to shape basic necessary elements and functionalities of an optimum model. Then it was followed with a more complex definition and finally ended up with the ideal model definition. These definitions and comparisons produced both business and program model elements. Since there are thousands of businesses, industry, markets through the business world a general optimum model was produced. The final solution is an optimum model solution, which would be used as a base with new analysis for each new application.