Mütekellimîn usulcülerde lafız ve tümel ilişkisi (Cem'u'l-cevâmi' örneğinde)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: OSMAN SAİD EVDÜZEN

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN