Yaratıcı bir strateji olarak reklamlarda retro yaklaşım kullanımına yönelik bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Serhat Yurdakavuşan

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Günümüz rekabet ortamında sürekli sıradanlaşan ve benzer hale gelen ürünler, hizmetler ve mesajlara maruz kalan tüketicilere verilmek istenen mesajın nasıl söyleneceğinin belirlendiği aşama olan yaratıcı strateji aşaması markalar ve reklamcılar için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda rekabetten ayrışabilmek ve özellikleri değişen günümüz tüketicisinin satın alma kararında etkin olabilmek amacıyla duygusal yaratıcı stratejilere yönelen markalar için reklamlarda retro yaklaşım kullanımı önemli bir yol olmuştur. Reklamda yaratıcı strateji olarak retro yaklaşım kullanılmasının tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan bu tez çalışmasında Dünya’dan ve Türkiye’den bu konsept ile kurulmuş birer adet reklamın analizi yapılmıştır ve varsayımların doğruluğunu belirleyebilmek amacıyla altı katılımcılı bir odak grup çalışması yapılmıştır. Odak grup çalışmasında katılımcılara analizi yapılan iki reklam filmi izlettirilmiş ve retro yaklaşım ile ilgili sekiz adet soru sorulmuştur. Reklam filmlerinin analizi ve odak grup ile ilgili sonuçlar betimsel ve içerik analizi ile edilmiştir ve varsayımlarla birlikte tartışılmıştır. -------------------- For the brands and the advertisers, creative strategy phase is a crucial process which determines how the message will be given to the consumer who are very exposed to the services and messages that are constantly becoming ordinary and similar. In this context, the use of a retro approach in advertising has been an important way for brands to go for emotional creative strategies in order to be able to differentiate from the competition and to be effective in the purchasing decision of today's consumers. In this thesis which aims to study the retro approach as a creative strategy and its impact on the consumers, a local and a global commercial with retro approach have been analyzed, and a focus group study with 6 people has been held to determine the accuracy of the findings. In the focus group study, the participants have watched the two commercial films and have been asked 8 questions about the retro approach. The results of the analysis of the commercial films and the focus group have been analyzed with descriptive and content analysis and discussed with the assumptions.