Rastlantısal veya tarama amaçlı iki yıllık zaman aralığında çekilen çoklu toraks BT incelemelerinde saptanan solid küçük belirsiz pulmoner nodüllere yaklaşımda klinik ve radyolojik bulguların etkinliği


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Student: YÜCEL GENÇ

Consultant: NURİ ÇAGATAY ÇİMŞİT