Emeğin değişen konumu ve 2000 sonrası Türkiye'de izlenen emek politikaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ŞİAR YILDIRIM

Supervisor: MUSTAFA EMRE AKBAŞ

Abstract:

Emek üretimin en eski unsurudur. ABSTRACT Labor is the oldest element of production.